25 januari 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Het moreel onovertroffen onderwijs van Jezus Christus in de Bergrede.
Het culmineert in de houding van de mens tegenover zijn vijanden.
Christus zei: – “Je hebt gehoord dat er gezegd is: ‘Heb je naaste lief
en haat je vijand. Maar ik zeg: hebt uw vijanden lief, zegent hen die
u haten, doet goed aan hen die u haten en bidt voor hen die u hatelijk
behandelen en vervolgen” (Matteüs 5:43,44). Met betrekking tot het
Oude Testament waarnaar Jezus verwijst, zij opgemerkt dat de Wet
oproept het kwaad te haten, niet de drager ervan – de mens (Psalm
96:10). Volgens alle “geschreven en ongeschreven” wetten is het
menselijk leven de grootste waarde. Is het makkelijk om je vijand lief
te hebben? Zeker niet! Maar haten, kwaadspreken en vervloeken, dat mag
een christen niet. “Zegen hen die u vervolgen; zegen en niet
vervloeken” (Rom. 12:14). Verder adviseert apostel Paulus: “. Paulus
adviseert: “Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten; als hij
dorst heeft, geef hem dan te drinken; want als u dat doet, brengt u
hem brandende kolen op zijn hoofd” (Romeinen 12:20). Zo’n aanpak is in
de eerste plaats goed voor onze ziel. Wat betreft rechtvaardige
vergelding, of wraak op onze vijanden – daarover de volgende keer.

Pastoor D.M. 25.01.23.