25 januari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

Laten we het verder gaan met Jezus’ laatste avondmaal in de bovenzaal in Jeruzalem.

Het was moeilijk voor de discipelen om het idee te aanvaarden dat zij afscheid namen, niet alleen van hun Meester, die meer dan drie jaar bij hen was geweest, maar ook van de Messias, die voor hen de verwerkelijking was van de gelukkige, aardse Messiaanse toekomst van hun land. En plotseling, terwijl zij spraken, zei Jezus tot hen: “Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.” (Johannes 16:7).

Eerder had Hij gewaarschuwd dat Hij de Trooster, de Heilige Geest, in Zijn plaats zou zenden. Dat is veel beter! Later in de toespraak openbaart Jezus het doel en de betekenis van de komst van de Heilige Geest op aarde: “Hij is gekomen om de wereld te overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Voor de zonde, dat zij niet in Mij geloven; voor de gerechtigheid, dat Ik tot Mijn Vader kom en gij Mij niet meer zult zien; en voor het oordeel, dat de vorst dezer wereld reeds geoordeeld is” (Johannes 16:8-11).

De grote profetie en belofte wordt vervuld in de Heilige Geest. Het betreft Zijn werk in de wereld. Zonder het werk van de Heilige Geest zouden de mensen nooit de waarheid gekend hebben die vrij maakt. Zij zouden nooit kinderen van God zijn, die Zijn geboden gehoorzamen. De Heilige Geest doet het verlossende werk in het hart van de mens, beginnend met de oproep tot bekering en eindigend met de leiding naar de eeuwigheid.

“Uw goede Geest leidt mij in het land der gerechtigheid” (Psalm 102:10).

Dominee D.M. Vinogradsky 25.01.22

Geef een antwoord