25 december  2022

Christus is geboren – prijs Hem!

De boodschap van Kerst is de boodschap van vrede! Het is geen toeval
dat de engel die de herders in de velden van Bethlehem de geboorte van
de Verlosser aankondigden, zongen: “Eer aan God in den hoge, en op
aarde en de mensen een welbehagen. Kostbaar woord “vrede”, in onze
tijd! Wat verlangen de mensen ernaar, waar onschuldig bloed wordt
vergoten in oorlogen, ontketend door hen die het geschenk van de hemel
– de geboren Verlosser – hebben verwaarloosd. Jezus is de bron van
genadevolle vrede. “En Hij is vrede”, zo verkondigde de profeet Micha
in oude tijden, sprekend over de geboorte van de Messias (Micha 5:5).
Vanaf het begin van de val was en is de mensheid in vijandschap met
God. De oorzaak was rebellie tegen God in de hof van Eden en
vervolgens de overerving van de zondige natuur. Het gevolg is
vijandschap tussen de mensen, ruzie, onenigheid en oorlogen. Ten
behoeve van de verzoening van de mensheid met God werd een Redder,
Christus, aan de wereld gegeven. “Om de mensen met God te verzoenen is
de Redder, de Christus, aan de wereld gegeven. Door berouw te tonen
voor God en zijn vergeving te aanvaarden, moeten de mensen ophouden
met vijandschap en haat jegens elkaar.  Daar ligt het geheim van
vrede en liefde!

Dominee D.M. VInogradsky