24 oktober 2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

De kwestie van Jezus’ verraad verdient enige reflectie. Bij de
verkiezing van de twaalf was Judas Iskariot, “die toen een verrader
werd” (Lucas 6:16), een van de uitverkorenen onder de vele discipelen
die Hem volgden. Dit roept de vraag op – waarom werd hij door Jezus
gekozen? Ik heb geen antwoord op die vraag! Het lijkt erop dat dit
Gods voorzienigheid was. De reden waarom Judas verraad pleegde, staat
in de Schrift. Judas werd later een verrader; het blijkt dat, van
buitenaf gezien, Judas aanvankelijk niet verschilde van de andere
uitverkorenen. Johannes de Evangelist zegt echter dat hij “een dief
was” (Johannes 12:6). Maar ik denk dat hij later zowel een dief als
een verrader was. Hij werd er een om een reden – ongeloof. Ik vind de
basis voor dit oordeel in Johannes 6:64. “…Jezus wist vanaf het
begin wie de ongelovigen waren en wie hem zou verraden.”

Pastor D.M. 24.10.22.