24 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

De vorige keer hadden we het over vrijsteden in oudtestamentische tijden.

Vandaag kan iedere zondaar de toevlucht nemen tot de vrijstad “De Naam van de Heere”! Het is een sterke toren waarin iemand vlucht die zich realiseert dat hij schuldig is aan Gods gerechtigheid.  De hele mensheid kan worden vergeleken met onopzettelijke moordenaars. De opzettelijke moordenaar is de duivel! Hij was de eerste die in opstand kwam tegen de gerechtigheid van God. Hij heeft geen plaats in de vrijstad, de kerk van God. Gods genade strekt zich niet uit tot hem en niet tot alle ‘duivelse’ geesten van het kwaad op hoge plaatsen. Wat betreft mensen die de zonde van hun voorouders hebben geërfd, er is een uitweg. Vrijsteden zijn er voor hen. Gods genade en vergeving, ze zijn beschikbaar, zoals ook in het verleden vrijsteden er waren voor onopzettelijke moordenaars. Christus is de weg naar deze stad. Christus zei eens tegen Thomas: – “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Johannes 14:6).

Het evangelie is een zekere gids op dit pad, een garantie voor veiligheid. Zoals iedereen die een onopzettelijke moord pleegde onmiddellijk naar de vrijstad moest vluchten (anders zou de bloedwreker hem kunnen bereiken), zo is het nu noodzakelijk om onverwijld tot Christus te gaan. Het erkennen van schuld en oprecht berouw onder de genade van de Heilige Geest is een onderpand van vergeving en redding van de eeuwige dood. Laten we niet vergeten dat buiten de vrijstad is een wereld van zonde en wetteloosheid, een wereld van gevaren. Alleen in gemeenschap met de Heer en met elkaar in de kerk van God kunnen we veilig zijn.

Pastor D. M. 24/03/22.

Geef een antwoord