24 juni 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

“Er is geen andere naam onder de hemel aan de mensen gegeven waardoor
wij moeten worden gered” (Handelingen 4:12). Met deze woorden legde
Petrus aan het Sanhedrin uit hoe het wonder van de genezing van de
verlamde in de tempel tot stand was gekomen. In de naam van Jezus
Christus, die zij gekruisigd hadden.  En sindsdien is de verkondiging
van het heil gebaseerd op het feit van de kruisiging en verrijzenis
van Jezus van Nazareth, omdat Hij inderdaad de beloofde Messias is, de
Verlosser van de wereld. Deze belofte komt van de eerste bladzijden
van de Heilige Bijbel. De uitverkorene van God was Abraham, die de
stamvader werd van het volk dat de wereld de Verlosser schonk. De
Bijbel bevat vele genealogieën voor onze bevestiging van de waarheid
dat Jezus de beloofde Messias is. Hij moest het “zaad” van Abraham
zijn. De genealogie van de maagd Maria die Jezus baarde, gevonden in
het Lukasevangelie (Lukas 3:23-38), bevestigt deze waarheid. De maagd
Maria was een dochter van Eli (v. 23). Daarna, in het veertigste
geslacht, was zij een dochter van David, aan wie de Here deze belofte
bevestigde (2 Samuël 7:1-17; Psalm 2; Psalm 103). Tenslotte was Maria
in de vijftigste generatie de dochter van Juda, die zelf een derde van
Abraham was. Jacob, Judah’s vader, zegende hem profetisch. Dit is de
zegen: “De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van zijn
lendenen, totdat de Vredevorst komt, en de volken hem gehoorzaam zijn”
(Genesis 49:10). Deze Vorst kwam in de vorm van Jezus, de Zoon van
God.

Dominee D.M. Vinogradsky 24.06.22.

2 thoughts on “24 juni 2022”

 1. A.G.Gorter-van Zijverden schreef:

  Amen!
  Dank, dank voor alle meditaties.
  De Heere zegene en behoede u.
  Moge Hij u, naar ziel en lichaam goed en nabij zijn.

 2. Piet schreef:

  Amen

  God bless you!

Geef een antwoord