24 januari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

Steeds als we weer terugkomen op de laatste avond die Jezus met zijn discipelen doorbracht in de bovenzaal van Jeruzalem, begrijpen wij de spanning, de verwarring en het verdriet van de discipelen. Zij scheidden van hun Leraar, hun Meester, maar Hij troostte hen. Die avond zei Jezus: “Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij altijd bij u zij” (Johannes 14:16). Dit was de grootste troost op dat moment. Een Trooster is letterlijk “geroepen om nabij te zijn”, om te helpen.

Onze hulp is van de Heere. Het is ons volkomen duidelijk dat het de belofte is van de Heilige Geest die nog steeds in ons en door ons werkt. Hoe kan dit gebeuren? In de loop van de discussie zei Christus tot Zijn discipelen: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.” (Johannes 14:36). Daardoor hebben we vandaag een Nieuw Testament dat gedurende een eeuw ontstaan is.

De Heilige Geest herinnerde de ooggetuigen, de apostelen, die het op hun beurt aan hun volgelingen vertelden. Herinnert en onderwijst de Heilige Geest ons vandaag niet? Wie wekt in ons de zuivere en juiste betekenis van Gods Woord op? Hij, en alleen Hij! Alles wat Jezus in Zijn tijd zei, vinden we in het heilige Evangelie.

Looft Hem!

Dominee D.M. Vinogradsky 24.01.22

Geef een antwoord