24 Augustus 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

De apostel Paulus, die de tegenstelling tussen de oude natuur en de “nieuwe mens in Christus” uitlegt, schrijft: “…ik zie een andere wet in mijn leden, die de wet van mijn geest (wedergeboren, vernieuwd) tegenwerkt, en mij tot een gevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ben een arm mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam des doods?”(Rom.7:23-24). De apostel spreekt verder over bevrijding uit de macht van de wet van het vlees. Gods werking: – Hij verblijft in de wedergeboren nieuwe mens door Zijn wezen, de Heilige Geest. Dit is het proces van alle leven. De Heilige Geest overtuigt ons van onze zonden, wij komen tot inkeer en God vergeeft ons en reinigt ons van alle zonden. Ook ons geloof blijft niet onaangetast door dit proces. Het is een psychologische factor, die ons eraan herinnert dat “…wij dood zijn voor de zonde…; onze oude mens is met Hem gekruisigd, opdat het lichaam dat zonden doet, afgeschaft worde…” (Romeinen 6:1-14). Het is dus noodzakelijk te geloven dat wij niet alleen niet kunnen zondigen, maar dat wij van dag tot dag niet mogen zondigen, leven zonder te zondigen. Een door de heilige Geest vernieuwde en versterkte wil zal hiertoe bijdragen. Want door de Geest hebben wij de daden van het vlees gedood (Romeinen 8:13). Laten wij leven door de Geest en in de geest, en er leven aan geven door het Woord, het gebed en de persoonlijke gemeenschap met God.

Dominee D.M. Vinogradsky 24.08.22

One thought on “24 Augustus 2022”

  1. D.C. Bokkers schreef:

    Hoe werkt de persoonlijke gemeenschap met God.

Geef een antwoord