23 november 2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Een fascinerend en zeer leerzaam verhaal over de bekering van
Cornelius de Romeinse centurio, beschreven in het tiende hoofdstuk van
De Handelingen der Apostelen. Opmerkelijk is de typering die de auteur
van het verhaal hem geeft. Cornelius was: “…vroom en godvrezend met
heel zijn huis, gaf veel aalmoezen aan het volk en bad altijd tot God”
(vers 2). Wat ontbreekt er nog meer om zeker te zijn van gerechtigheid
voor God? Het blijkt dat het belangrijkste ontbrak – verlossing en
eeuwig leven. Hebben de vrees voor God en een godvruchtig leven
bijgedragen tot onze bekering en verlossing? Absoluut! “God toont geen
vriendjespolitiek, maar in elk volk is wie hem vreest en gerechtigheid
werkt, voor hem aanvaardbaar” (vers 34-35). Deze voorwaarde is echter
slechts een voorwaarde, waarop God op wonderbaarlijke wijze reageert.
De engel die aan Cornelius verscheen zei: “…stuur mannen naar Joppa
en roep Simon die Petrus heet … hij zal u de woorden zeggen waardoor
u en uw hele huis gered zullen worden” (vers 5-6). Wat de woorden
waarmee mensen gered worden betekenen, komt de volgende keer aan de
orde.

Pastor D.M. 23.11.22