23 mei 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Berouw en vergeving zijn twee categorieën van het geestelijk leven
van de mens. Ze moeten ons altijd vergezellen! Sommigen menen dat het
voldoende is dat iemand bij zijn bekering en wedergeboorte tot een
nieuw leven erkent dat hij een verloren zondaar is en berouw heeft
over zijn zondige leven in het verleden. Dat is prima, maar alleen
zonden uit het verleden worden vergeven. Bij bekering en berouw
herinneren wij ons vaak niet alle zondige daden, maar de Heere werpt
al het verleden in de afgrond van de zee (Micha.7:19), en herinnert
het ons nooit meer. Hoe gaat het in het dagelijks leven? Zonden uit
het verleden zijn vergeven. Er is geen “voorschot” vergeving. Elke
huidige en toekomstige zonde moet telkens weer berouwd worden. De
apostel Johannes schreef: “Mijn kinderen, dit schrijf ik u, opdat gij
niet zondigt; maar indien iemand zondigt, wij hebben een Voorspraak
bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. Hij is de verzoening
voor onze zonden”(1 Johannes 2:1,2). Maar de bemiddelaar doet voorbede
voor hen die tot Hem komen. Hoe belangrijk het is om je gevoelens,
gedachten en daden onder controle te houden. Wanneer we dat ontdekken,
is het belangrijk dat we ons dat realiseren, tot bezinning komen en
berouw tonen, zoals de verloren zoon in de gelijkenis. Maar hoeveel
onbewuste zondige handelingen kunnen wij niet hebben, onbewust, zoals
het verloren schaap. De Herder zelf zoekt ons, alleen is het nodig om
gevoelig te zijn. Tenslotte kunnen wij zondigen door onvoorzichtigheid
en nalatigheid, zoals de vrouw in de gelijkenis die de drachme
verloor. Laten we goed zoeken naar fouten in onszelf en die uit de weg
ruimen. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en
rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle
ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9).

Dominee D.M. Vinogradsky 23.05.22

Geef een antwoord