23 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Laten we aandacht besteden aan de strengheid en eerlijkheid van de oudtestamentische normen van de wet: “… een ziel om een ​​ziel, een oog om een ​​oog, een tand om een ​​tand, een hand om een ​​hand, een voet voor een voet” (Deut. 19:21). Van nature is God zowel goed als streng en rechtvaardig. Zijn strengheid is duidelijk zichtbaar in de wet op de bloedwraak. De wreker van het bloed zelf zou de moordenaar kunnen doden, aangezien “…het bloed ontheiligt het land. Voor het land kan geen verzoening gedaan worden over het bloed dat erin vergoten wordt, dan door het bloed van degene die dat vergoten heeft.” (Num. 35 :33). Maar zelfs onder deze strenge wetten en normen zien we goedheid in het vestigen van vrijsteden. Elke onvoorbedachte moordenaar kon zich in deze stad verbergen als hij openlijk en eerlijk zijn zaak voor de oudsten van de stad uiteenzette. Dit diende toen al als beeld van de genade van God, die in de nieuwtestamentische tijd in Jezus Christus werd geopenbaard. Zo is de genade van God tot uiting gekomen in de vrijsteden van het Oude Testament. Ze waren bedoeld voor iedereen die doodslag pleegde. Deze steden lagen langs de weg en werden door wegwijzers aangewezen. Achter de muren van deze stad was de moordenaar volkomen veilig. Aangezien God van nature goed is, is vandaag de genade van God reddend voor de hele mensheid door de Kerk van God. Laten we daar een volgende overdenking over verder nadenken.

Pastor D. M. 23/03/22.

Geef een antwoord