23 januari 2023 

Geliefden van God – vrede zij met u! 

In een wereld vol kwaad, zonde en tegenspoed kan het moeilijk zijn om
kalm te blijven en op de Heer te vertrouwen. In zulke gevallen is het
nuttig de vermaning van Paulus in herinnering te brengen: “Zij die God
liefhebben, die tot Hem geroepen zijn. Dat alle dingen meewerken ten
goede voor hen die God liefhebben, voor hen die naar zijn voornemen
geroepen zijn” (Romeinen 8:28). Wij zijn het gemakkelijk eens met deze
uitspraak als er succes is. Wanneer zich ongunstige omstandigheden
voordoen, raken we ontmoedigd en in het ergste geval mopperen we! Hoe
ver staan wij af van dankbaarheid voor alles, wetende dat dit ook de
wil van God is (1Thess 5:18). De profeet Jeremia, die in een
vreselijke situatie verkeerde, vroeg de Heer eens: “… waarom is mijn
ziekte zo hard, mijn wond zo ongenezen…”. God antwoordde hem: “…
als je het kostbare uit de armen haalt, zul je zijn als Mijn
mond”(Jeremia 15:18-19). Laten we uit alle problemen die we
tegenkomen, de juwelen halen die God voor ons heeft klaargelegd.

Pastor D.M. 23.01.23