23 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

Het is een hele week geleden dat het rustige ritme van ieders leven is
verstoord.
Ik zal proberen de reden van mijn stilzwijgen kort uit te leggen in de
Dagelijkse Overdenkingen.

Laten we het begin van de oorlog niet vergeten. Op die dag kwam mijn
grote familie bijeen om te beslissen wat wij nu eigenlijk moesten
doen? Ik heb mij niet verzet tegen de gemeenschappelijke wens van de
jonge gezinnen om hun jonge kinderen, en mijn kleinkinderen en
achterkleinkinderen, uit de problemen te houden. We besloten, op
vriendelijke uitnodiging van de Chernivtsi Christian School en de
Baptist Church, naar een veiliger plaats te verhuizen. Zo begon een
beproeving van een week. Dankzij christelijke ijver en broederlijke
liefde hadden we alles wat we nodig hadden, namelijk onderdak en
voedsel.

Met elk uur dat verstreek werd het meer en meer verontrustend.
Kinderen uit Holland haalden ons over om de grens over te steken. Zo
bevonden wij ons op de derde dag in Roemenië met een grote stroom
vluchtelingen. Het is onmogelijk om niet herinnerd te worden aan Gods
bescherming. “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige..” Bij de
grensovergang Syrets op Roemeens grondgebied ontvangen honderden
vrijwilligers, vertegenwoordigers van het Rode Kruis en geestelijken
van verschillende gezindten de vluchtelingen.  We werden letterlijk
bedolven onder voedselpaketten! Er werd een tijdelijk onderkomen in
tenten opgezet. Onder deze mensen was een predikant, Wasili Propaka
van de Maneutz Christian Church, met zijn dochter Sarah. De Heilige
Geest leidde ons onzichtbaar naar hen, die ons met vreugde opnamen.

Op zondag, tijdens de kerkdienst, ontmoetten we Cor, die ons uit
Nederland was komen halen. Een grote verrassing voor mij was de
ontmoeting met Karst de Vries, voormalig directeur van de Stichting
Kom Over en Help, die onze kerk altijd een helpende hand heeft
toegestoken. In de dienst waren hij en ik getuige van de grote liefde
en trouw van de Heere jegens Gods volk.

Na een lange reis door Hongarije, Oostenrijk en Duitsland kan ik mij
vanaf vandaag weer concentreren. Ik hoop de ‘Dagelijkse Overdenkingen’
te hervatten en de rijkdom van Gods Woord met jullie te delen. 

In broederlijke liefde,

Dominee D.M. Vinogradsky 2.03.22

Geef een antwoord