23 april 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

De vorige keer hadden we het over de dood van Jezus. Over de dood
volgens het profetische woord, voor de redding van de verloren
mensheid. Maar deze verlossing door de dood, zonder Zijn opstanding is
niet overtuigend, want zonder de opstanding van de Verlosser is er
geen rechtvaardiging, want Christus is “om onze zonden overgeleverd en
om onze rechtvaardiging opgewekt” (Romeinen, 4:25). Jezus’ opstanding
werd, evenals Zijn dood, door het profetische Woord tot stand
gebracht. 

De apostel Paulus bevestigde “dat Christus voor onze zonden gestorven
is, naar de Schriften, en dat Hij op de derde dag is opgestaan, naar
de Schriften” (1 Kor. 15:3,4). De eerste profetie over de opstanding
van de Koning der Koningen, de Zoon van David, is te vinden in Psalm
16: “Want Gij zult mijn ziel niet in de hel laten, noch zult Gij uw
heilige verderf laten zien”(Psalm 16:10). Een millennium voordat het
gebeurde, sprak de profeet David over de wederopstanding van de
Messias.  Vervolgens spreekt de profeet Jesaja over hetzelfde (Jesaja
53:10-12). De voorspelling van de profeet Hosea verdient bijzondere
aandacht. Israël wachtte op bevrijding, verlangde naar herstel en
zei: “…laten wij gaan en terugkeren tot de Heer!  Want hij heeft
ons verwond, hij zal ons genezen, hij zal onze wonden verbinden. Hij
zal ons doen herleven na twee dagen en op de derde dag zal Hij ons
opwekken en wij zullen leven voor zijn aangezicht”(Hosea 6:1,2).

Veel commentatoren leggen een verband tussen de woorden van deze
profetie en uitspraken van Jezus zelf over Zijn opstanding “op de
derde dag”! (Mattheüs 16:21). 

Dominee D.M. Vinogradsky 23.04.22

Geef een antwoord