22 oktober 2022

Geliefden van de Heere – vrede zij met u!

Een paar woorden over de onzichtbare God: “Niemand heeft ooit God
gezien…” “en niet kan zien” (Johannes 1:18; 1 Timoteüs 6:16). Dit
zijn twee getuigenissen van openbaringen over God in het Nieuwe
Testament. Het eerste zijn de woorden van Johannes de Doper, het
tweede zijn de woorden van de apostel Paulus. Let wel, de openbaring
dat God onzichtbaar is, werd aan de mensheid gegeven in het Oude
Testament. Toen Mozes vroeg om Gods heerlijkheid te tonen, zei de Heer
tegen hem: “Wie Ik genadig ben, zal Ik ontfermen; Mijn aangezicht kunt
gij niet zien… want de mens kan Mij niet zien, noch in leven
blijven” (Deuteronomium 33:18-20). Dit zegt dat de fysieke mens God
niet kan zien omdat..: “God is Geest”. Alle spirituele fenomenen zijn
niet materieel en onzichtbaar. Zij worden overwogen met de geest en
het hart, maar niet met de ogen als zij in het lichaam zijn. De
openbaring van het Nieuwe Testament zegt: “Geliefden, wij zijn nu
kinderen van God, maar het is nog niet geopenbaard wat wij zullen
zijn. Wij weten alleen dat wanneer Hij geopenbaard wordt, wij Hem
gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is (1 Johannes
3:2).

Pastor D.M. 21.10.22.