22 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Als afronding van onze overdenkingen over de beproeving van het geloof, willen we aandacht besteden aan de derde les en wel de mooiste en meest waardevolle, namelijk de positieve gevolgen van lijden. Ondanks het feit dat de kracht van vuur die zeven keer groter is dan de kracht om het leven te behouden, zond de God van Sadrach, Mesach en Abednego “Zijn engel, en verloste Zijn knechten, die op Hem vertrouwd hebben, en het woord van de koning woord veranderd, en hun lichamen overgegeven hebben, opdat zij geen god eerden noch aanbaden, dan hun God.” (Dan. 3:28). Bovendien zijn hun kleren niet veranderd en is het haar op hun hoofd niet geschroeid. Hoe belangrijk is het tijdens de vurige beproevingen van het geloof om de klederen van gerechtigheid te bewaren waarin Christus ons kleedde op de dag van de verlossing. Laten we het behoud van geestelijke kracht niet vergeten, waarvan het geheim (figuurlijk gesproken) in onverschroeid haar zit. Zelfs de geur van vuur was niet aan hen te ruiken. Hoe waardevol is het als we de vurige beproeving te hebben doorstaan om niet om op te scheppen over onze rechtschapenheid en verdiensten, maar om een ​​voorbeeld te stellen van nederigheid, vernedering en liefde. Laten we de raad van de apostel Petrus opvolgen: “Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt…” (1 Petr. 1:6,7).

Pastoor D. M. 22-03-22

Geef een antwoord