22 januari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

Vandaag hebben wij het over de oproep van de Heere “Blijft in Mij en Ik in u” (Johannes 15:4).

Wat betekent dat voor Gods kinderen? Ten eerste: niemand kan in de Heere blijven, tenzij de Heere eerst in ons blijft. “Ik ben in jullie” zegt Jezus. Hij verblijft in de Heilige Geest in de harten van Gods wedergeboren kinderen, een voldongen feit bij de wedergeboorte. Welnu, in Hem blijven is aan een ieder van ons. Dit moeten wij heel serieus nemen. Terwijl Hij in ons verblijft, zwijgt de Heilige Geest niet: Hij zendt de geest van het Woord, namelijk Zijn wil. Hij beïnvloedt het geweten wanneer wij afdwalen van het houden van Gods geboden, en het geweten spreekt ons er luidkeels op aan, en voorkomt dat wij bewust zondigen en leidt ons tot bekering.

Dat is wat het betekent om in Hem te blijven. En ook – in Hem blijven is een toestand waarin onze belangen volledig en volkomen in overeenstemming zijn met Gods wil. Wij kunnen geen verlangens hebben die voor Hem verborgen zijn of daden die Hij niet zou goedkeuren. Voortdurend verblijf in de Heere, van onze kant, wordt bereikt door onophoudelijke inspanning. David zei in zijn sterfbed tegen Salomo: “Als u Hem zoekt, zult u Hem vinden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u voor altijd verlaten” (1 Kronieken 28:9).

Dit is iets wat zeker vast staat!

Dominee D.M. Vinogradsky 22.01.22

Geef een antwoord