22 februari 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

De prachtige groet die we in alle brieven van de apostel Paulus vinden
luidt: “Genade en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus”
(Gal. 1:3). Het geschenk van de genade van de Vader komt tot
uitdrukking in het offer van de Zoon van God, “Die Zichzelf gegeven
heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou bevrijden uit de
tegenwoordige boze tijd” (Gal. 1, 4). Hoe zouden we niet kunnen denken
aan het getuigenis van Jezus zelf, toen Hij het volk uitlegde welke
reddingsopdracht Hij op het punt stond te ondernemen. Hij zei: “Ik leg
mijn leven af, opdat ik het weer ontvang; niemand neemt het van mij,
maar ik leg het zelf af; ik heb macht om het te geven en ik heb macht
om het te ontvangen; dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen”
(Johannes 10:17-18). Alleen dit vrijwillige en liefdevolle offer van
de Zoon van God kon voldoende zijn om de zonden van de hele wereld te
bedekken. Loof Hem!

Dominee D.M. 22.02.23