22 augustus 2022

Geliefde van God – vrede zij met u!

Ieder van ons die in deze wereld leeft, ziet de inferioriteit van het menselijk bestaan. We moeten vechten voor het leven. De reden hiervoor is de zonde! De zondige natuur heeft een zekere macht over de mens, zijn daden en gedrag. Om deze situatie te veranderen heeft de mensheid getracht verschillende morele en filosofische systemen op te zetten. In het recente verleden zijn pogingen ondernomen om een nieuwe mens op te voeden in de beginselen van de communistische moraal. We weten hoe dat is afgelopen. De oplossing voor de nieuwe mens wordt gevonden in Jezus Christus. De apostel Paulus verklaart: “…wie in Christus is, is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, nu zijn alle dingen nieuw. Maar alle dingen zijn van God, die ons door Jezus Christus met Zichzelf verzoend heeft”(2Kor.5:17-18). Laten we eens kijken naar de aard van de nieuwe mens in Christus. Het is niet de correctie van het oude, maar de geboorte van het nieuwe! “Hij die in Christus is, is een nieuw schepsel. Hij is geboren uit de heilige Geest, en “…wie uit de Geest geboren is, is geest” (Johannes 3:6). Deze nieuwe geestelijke essentie is Christus in ons. Daarom: “…wie uit God geboren is, doet geen zonde, want Zijn zaad blijft in hem…” – Zo verklaart de apostel Johannes deze bepaling (1 Johannes 3:9). Maar de oude natuur blijft in ons: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees” (Johannes 3:6). Daarom zegt dezelfde Johannes: “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, bedriegen wij onszelf …” (1 Johannes 1:8). Merk op dat dit “oude” tegenover het “nieuwe” staat – “… het vlees begeert tegen de geest, en de geest tegen het vlees; zij zijn met elkander in strijd …” (Galaten 5:17). We zullen het de volgende keer hebben over de uitweg uit deze situatie.

Dominee D.M. Vinogradsky. 22.08.22.

Geef een antwoord