21 september 2022

Geliefden van God – vrede zij met u!

De mens begrijpt licht en fysieke duisternis. Duisternis is de
afwezigheid van licht. Maar er is ook geestelijke duisternis. Daar
gaan we het over hebben. Paulus schreef: “God die het licht uit de
duisternis heeft laten schijnen om onze harten te verlichten, zodat de
kennis van de heerlijkheid van God in de persoon van Jezus Christus
ons verlicht” (2 Korintiërs 4:6). Het roept een analogie op met de
schepping van de materiële wereld: “… de aarde was leeg en
verlaten, en duisternis over de afgrond… En God zei: Laat er licht
zijn…” (Genesis 1:2,3). De geestelijke duisternis op aarde werd
verlicht door licht, want “God is licht”. Dit licht op aarde scheen in
de persoon van Jezus Christus. Dit is wat de apostel zegt in de
bovenstaande tekst. Dit gezegende licht werd op aarde gebracht door
Jezus. Hij had de vrijmoedigheid en het recht om te zeggen: “Ik ben
het licht der wereld; wie Mij volgt, zal niet in de duisternis
wandelen, maar het licht des levens hebben” (Johannes 8:12). Beste
vrienden, zijn we verlicht door dit licht en hebben we gemeenschap met
Hem? Wandelen we in dit licht en onderscheiden we altijd licht van
duisternis, goed van kwaad. Dit is de waarde van goddelijk licht in
het dagelijks leven van een christen.

Pastor D.M. 21.09.22