21 november 2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Voordat Hij zijn missie op aarde voltooide, zei Jezus: “Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij
ook doen, en meer dan deze zal hij doen; want Ik ga naar Mijn Vader”
(Johannes 14:12). Vrij verbazingwekkende woorden – wie in Jezus
gelooft, zal hetzelfde doen als Jezus, en meer. Wat is de juiste
manier om deze belofte te begrijpen? Om het te begrijpen, moeten we
onthouden hoe Jezus zijn daden uitlegde. Hij heeft nooit iets van
zichzelf gezegd of gedaan. Hier is Zijn getuigenis: “…wat Ik van Hem
(de Vader) gehoord heb, zeg Ik aan de wereld (Johannes 8:26). En
nogmaals: “De Zoon kan niets uit zichzelf doen, tenzij Hij het de
Vader ziet doen, want wat Hij doet, doet de Zoon ook” (Johannes 5:19).
Toen Hij aan Filippus uitlegde dat Hij en de Vader één zijn, zei
Jezus: “Geloven jullie niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij?
De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf; de Vader,
die in mij is, doet de werken” (Johannes 14:10). Uit het bovenstaande
wordt de tekst aan het begin duidelijk. Wie in Jezus gelooft doet
daden naar de wil van God en is zich bewust van de aanwezigheid van de
Heilige Geest, beseft dat niet hijzelf maar God door hem zijn daden
doet. Dat is mijn interpretatie van de tekst. 

Pastor D.M. 21.11.22.