21 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Een serieuze en belangrijke les is om de juiste keuze te maken in welke geloofsbeproeving dan ook; de keuze van waarheid, de keuze van het goede.

Ik wil ook uw aandacht vestigen op het feit dat de beproevingen voor iedereen anders kunnen zijn. Ieder van ons heeft zijn eigen “vurige oven”. Oorlog is een veel voorkomende beproeving! Sadrach, Mesach en Abednego waren ballingen in een vreemd land. Velen van ons ervaren hetzelfde momenteel. Dit hoeft ons niet te verbazen. De aard van conflicten tussen landen is van alle tijden dag van gisteren, veroorzaakt door de zondige aard van de menselijke natuur. Zo was het, zo zal het zijn tot de komst van de Zoon van God en het einde der tijden.

Het is in deze omstandigheden belangrijk om het geloof te behouden, om op te komen voor de waarheid en het hart in heiligheid en eer te bewaren. Vanaf de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling is Gods volk op de proef gesteld. Gevangenschap en verdriet vergezelden de apostelen op het hele pad van hun bediening. Ze vergaten niet om de zielen van de discipelen te versterken, hen aan te sporen in het geloof te blijven en hen te zeggen dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan. (Handelingen 14:22) Laten we ons herinneren dat onder alle levensomstandigheden en heel vaak tijdens beproevingen, situaties door de duivel worden gecreëerd. God laat Zijn kinderen niet in de steek. Hij controleert de “temperatuur” van beproevingen en laat geen satanische willekeur toe. Zal God de uitverkorenen niet te zijner tijd beschermen? Het antwoord komt van de Heere: “Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?” (Lukas 18:8).

Pastor D. M. 21-03-22.

Geef een antwoord