21 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

Het boek van de Handelingen der Heilige Apostelen bevat, naast de
eerste twee preken van de apostel Petrus, de eerste preek van de
apostel Paulus op zijn eerste zendingsreis naar Antiochië van
Pisidië.

Het is opmerkelijk dat zowel Petrus als Paulus dezelfde feiten en
argumenten gebruiken om de waarheid van hun prediking te bewijzen. Zij
beroepen zich op de essentiële en onveranderlijke feiten van het
leven van Jezus Christus, namelijk Zijn dood en opstanding uit de
dood. De apostel Paulus begint met te zeggen dat God, die het volk
Israël had uitgekozen om een heilsopdracht uit te voeren, in de
persoon van koning David een man naar zijn eigen hart heeft gevonden.
“De inwoners van Jeruzalem en hun heersers, die Hem niet erkenden en
Hem veroordeelden, voerden de woorden van de profeten uit, die elke
sabbat gelezen worden, en omdat zij in Hem geen schuld vonden die de
dood waardig was, verzochten zij Pilatus om Hem te doden… Maar God
wekte Hem op uit de doden” (Handelingen 13:23,27,30).

Dit is het sterkste bewijs van de uitverkiezing en Godheid van Jezus
en de kracht van Zijn offer. De mens was niet in staat de gehele wet
te vervullen om verlossing waardig te zijn. Maar door het offer van
Jezus Christus, de Zoon van God, is iedereen gerechtvaardigd die in
Hem gelooft! (Handelingen 13:39).

Dominee D.M. Vinogradsky 21.02.22

Geef een antwoord