20 januari 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Laten we eens kijken naar de christelijke leer van de verlossing zoals
neergelegd in één vers in de brief aan de Romeinen. Er staat: “Als u
met uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en in uw hart gelooft dat God
Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden” (Rom. 10:9). De
twee hoofdpunten zijn geloof en belijdenis. Paulus zegt verder: “Want
met het hart geloven zij tot zaligheid” (vers 10). Wat houdt het
geloof in? Zeker de waarheid van de drie-enige God – Vader, Zoon en
Heilige Geest. God regenereert onze natuur en rekent ons de
gerechtigheid toe van de onberispelijke Zoon van God die voor zondaars
stierf. Wat de belijdenis betreft – Nadat hij door het geloof de
gerechtigheid van God heeft aanvaard, belijdt de christen door
rechtvaardige daden en heilig gedrag het geloof tot zaligheid.

Pastor D. M. 20.01.23