20 januari 2022

Geliefde door de Heere, vrede zij met u!

Dit is mijn gebruikelijke boodschap en groet aan u.
Vandaag wil ik dieper ingaan op de essentie van deze groet.

Het is geen nieuwe begroeting. In het Oude Testament horen we vaak de term “shalom”. Toen Christus de discipelen uitzond om te werken,gaf Hij Zijn discipelen het advies te groeten met “Vrede aan dit huis”, wanneer zij een woning zouden betreden (Mattheüs 10:12). Deze groet kwam uit de mond van de Verrezen Heiland toen Hij Zijn discipelen ontmoette in de bovenzaal in Jeruzalem.

Het is een geliefde groet in de brieven van de apostel Paulus. Voor Zijn lijden, bij het laatste paasmaal, zei Jezus: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.” (Johannes 14:27). Deze woorden van Jezus bevatten het geheim van deze vrede in de begroeting.

Laten we eens kijken naar de oorzaak van alle onrust en angst. Christus zegt, “Laat uw hart niet verontrust zijn. De grootste oorzaak van angst is angst voor de dood. Wat is er enger dan de dood? Niets! Maar voor de christen is de dood gewin (Fil. 1:21). Laat dit het motto van ons leven zijn het fundament van rust en vrede.

Dominee D.M.Vinogradsky 20.01.22

Geef een antwoord