20 februari 2023 

Geliefden van God – vrede zij met u!

Het is heel belangrijk voor een christen om een zuiver geweten te
hebben. Apostel Petrus spoort aan: “…heb een goed geweten…” (1
Petrus 3:16). Waarom is dit zo belangrijk? Paulus schreef eens bij
wijze van voorbeeld: “… met geloof en een goed geweten, dat sommigen
verloochend hebben, hebben zij schipbreuk geleden” (1 Tim. 1:19). Het
geweten is Gods bewaker en als wij wakker zijn signaleert het altijd
een zondig gevaar. Hoe belangrijk is het om tijdig en bewust op deze
signalen te reageren. Let wel, het geweten wordt verontreinigd door de
zonde. Met oprecht berouw – “…zal het bloed van Christus… ons
geweten reinigen van dode werken, om de levende en ware God te dienen
(Hebreeën 9:14). Loof Hem!

Pastor D.M. 20.02.23.