2 september 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Laten wij de raad van Apostel Paulus in acht nemen: “Wreekt u niet, geliefden, maar geeft plaats aan de toorn van God” (Romeinen 12:19). Deze vermaning is zeer nuttig voor het bewaren van gemoedsrust en kalmte tegenover verschillende onaangename situaties en de daden van hen die een wrok tegen ons koesteren. In de Bergrede spoorde Christus ons aan het kwaad niet te weerstaan. Dit advies heeft betrekking op persoonlijke relaties. Op die manier kunnen we onze gemoedsrust bewaren. Integendeel, wraakgevoelens dompelen ons onder in duisternis en leiden ons tot zonde. De wens om wraak te nemen op de overtreder is een overtreding van Gods definitie. God zegt: “Ik heb wraak en vergelding” (Deuteronomium 32:35). Dus wraak is God’s voorrecht. Wraak voelen is een zonde. Het oordeel en de wraak behoren God en zijn aangestelde rechters toe. Het zal zeker te zijner tijd komen. De waarheid is dat “het oordeel niet spoedig zal worden geveld over slechte daden; daarom zal het hart der mensenzonen niet bevreesd zijn om kwaad te doen” (Prediker 8:11). Zo’n geesteshouding houdt ons in vrede met elkaar en houdt ons in rechtschapenheid.

Dominee D.M. Vinogradsky 2.09.22

One thought on “2 september 2022”

  1. Gerard Paapst schreef:

    Een houding die Christus ons leert op zijn leerschool van vrije genade is vergevingsgezindt te zijn. God is rechtvaardig in al Zijn wegen. Hij zal de Godeloze oordelen. De houding van afwachten is een moeilijke les die heel mijn leven doorgaat tot ik er niet meer ben. Ik heb gelukkig een vaste grond en hoop dat God het op Zijn tijd en wijze zal doen. Hem loopt niets uit de hand.

Geef een antwoord