2 november 2022

Geliefden van God – vrede zij met u!

Het doel van Jezus Christus’ komst naar de wereld was om mensen met
God te verzoenen. God heeft altijd van zijn schepping gehouden. Zijn
natuur is LIEFDE; en het initiatief tot verzoening komt van Hem! Soms
horen we de tegenwerping: “Ik heb nooit ruzie gehad met God”. Ja,
misschien heb je nooit verschrikkelijke zonden begaan – moord, roof,
enz. Maar ieder van ons is vanaf zijn geboorte vatbaar voor slechte
daden. Apostel Paulus schreef aan de Kerk in Kolossenzen: “…u die
eens vervreemd en vijandig was, door uw gezindheid tot slechte
daden…” bent met God verzoend (Kol.1:21). Vanaf de dag van de
zondeval is de mensheid vervreemd van God en geneigd tot slechte
werken door de macht van de erfzonde, een verdorven natuur. Hij is een
zondaar, niet omdat hij zondigt, maar omdat hij als zondaar geboren
is. Die positie is een vijand van God. Om de mens met God te
verzoenen, kwam de Heiland als Verlosser, Hogepriester en Voorbidder.

Loof Hem!

Pastor D.M. 2.11.22.