2 april 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

Een moeilijke, verschrikkelijke en gevaarlijke tijd van oorlog!

Hoe zien de mensen om ons heen het? Hoe reageren wij op alles, vooral
wanneer wij ontberingen moeten doorstaan, te wijten aan de
kwaadwilligheid van kwaadwilligen die door valse beschuldigingen een
oorlog zijn begonnen. Natuurlijk zijn velen terecht verontwaardigd,
geërgerd, getuige van de vele doden van onschuldige mensen, van
kinderen. Hoe moet een Christen op dit alles reageren. Ja, de vijand
is zeer misdadig voor God en de mens. Maar alleen hij die “aan God
denkt en zijn smarten draagt, terwijl hij onrechtvaardig lijdt”
handelt juist, en vervloekt of scheldt niet op de vijand, maar bidt om
zijn aanschijn, berouw en vergeving.

Dit is wat een ware Christen zou moeten doen, omdat dit is waartoe wij
geroepen zijn. De apostel Petrus zegt: “Christus heeft voor ons
geleden en heeft ons tot een voorbeeld gelaten, opdat wij in zijn
voetstappen zouden treden …. Doen wij zoals Christus deed? Ik zal
uit persoonlijke ervaring spreken. Hoeveel gemakkelijker was het om de
scheiding van mijn kinderen, familie, ouders en kerk tijdens de
gevangenschap te dragen, toen mijn woede en haat jegens de vervolgende
kerk werd overgegeven aan de “rechtvaardige Rechter”. Ik werd door de
Heer beloond voor mijn welwillende houding tegenover de vervolgers en
niet alleen ik, maar de hele gemeente. Laten wij allen in deze
moeilijke tijd ons vertrouwen op God stellen en Hij zal ons niet in de
steek laten!

Pastor D.M. 2.04.22

Geef een antwoord