2 december  2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Een belangrijk punt van overweging is de verwaarlozing van de
verlossing. Het wordt door de schrijver van Hebreeën aan de orde
gesteld en is gericht tot allen die op aarde leven – de geredden en de
niet-geredden.  Verwaarlozen is onzorgvuldig, achteloos met jezelf
omgaan. Het is zeer onverstandig en misdadig, zowel voor onszelf als
voor God. Laten we grootsheid opmerken en de gevolgen van het
verwaarlozen ervan. Redding van eeuwige vervreemding van God wordt
gebracht door de Zoon van God zelf – Jezus Christus (Hebr.1:1-4).
“Deze, die de uitstraling van zijn heerlijkheid en het beeld van zijn
hypostase (de Vader) is en alle dingen vasthoudt door het woord van
zijn macht, en door zichzelf de reiniging van onze zonden heeft
volbracht, zit aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de
hoogte” (vs. 3). Zo werd de redding van de mensheid bereikt door de
dood van de Zoon van God en zijn opstanding. De apostel Petrus zegt:
“…dat u niet verlost bent met vergankelijke zaken als zilver of goud
… maar met het kostbare bloed van Christus …” (1 Petrus 1:18-19).
En de apostel Paulus bevestigt dat Jezus “…voor onze zonden is
overgeleverd en voor onze rechtvaardiging is opgewekt” (Romeinen
4:25). De mens hoeft alleen Gods geschenk van verlossing aan te nemen.

Pastor D.M. 2.12.22.