19 oktober 2022

Geliefden van God – vrede zij met u!

De vorige keer hadden we het over het materiële aspect van ons leven,
vandaag gaan we het hebben over het spirituele. Hoewel de mens is
geschapen uit het stof der aarde, dat zijn materiële rijk bepaalt,
mogen we het geestelijke rijk niet vergeten. “God schiep de mens naar
zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem”(Genesis 1:27), en
“God is geest…”(Johannes 4:24), daarom is de mens niet zonder
“geestelijke dingen”. De gelijkenis ligt in de geestelijke component
van het wezen van de mens, de door God bij de schepping uitgeblazen
Geest, die plantaardig noch dierlijk leven heeft. De mens is op unieke
wijze toegerust om God te kennen en met Hem samen te werken, en zijn
hoogste doel moet zijn God te kennen; dit is Zijn gebod! Apostel
Paulus zegt hierover: “Uit één bloed heeft Hij het gehele menselijke
geslacht gegeven … opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem voelden
of vonden, hoewel Hij niet ver van ieder van ons verwijderd
is”(Handelingen 17:26-27). God kennen is niet alleen mogelijk, maar
ook noodzakelijk. Hij is niet ver van ieder van ons. Hij kan gekend
worden met het verstand en gevoeld met het hart. “Want zijn
onzichtbare dingen, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zijn
zichtbaar vanaf de schepping van de wereld door de beschouwing van de
schepselen…”(Rom.1:20), dus wij zijn onbeantwoord. Wat de noodzaak
betreft – onze toekomst in de eeuwigheid hangt af van het kennen en
geestelijk communiceren met God!

Pastor D.M. 19.10.22