19 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

We zijn tot de conclusie gekomen dat het echte leven het eeuwige leven is. De Heilige Schrift is hier duidelijk over. Christus waarschuwde: „U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.” (Johannes 5:39). Dit is de eenvoudige weg naar het eeuwige leven. De mensheid blijft niet onwetend over het echte eeuwige leven. Vanaf de eerste pagina’s van de Bijbelse Openbaring werd de belofte van eeuwig leven in Christus aan de mens gegeven. De Bijbel staat vol met verschillende beelden die verwijzen naar de enige Persoon in Wie de redding van het zondige geslacht zou plaatsvinden. Beginnend met het offer van Abel en eindigend met de Voorspraak van het Nieuwe Testament, Jezus en “het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.” Hebr.12.24.

We zullen niet al deze gedeelten uit de Heilige Schrift opnoemen die getuigen van Jezus Christus, Zijn dood en opstanding. Dit alles opdat wij het eeuwige leven hebben. Om dit te ontvangen, hoef je alleen maar tot Hem te willen komen. Helaas willen velen niet tot Hem komen om met Christus in God te leven. Maar als je in de eeuwigheid niet met Christus bent, dan ben je ook buiten God, buiten de wereld van vreugde en liefde.

En dat is verschrikkelijk!

 

Pastor D. M. 19/03/22.

Geef een antwoord