19 februari 2022

Geliefde van de Heere, vrede zij met u!

Laten we eens kijken naar een passage uit Spreuken: “De HEERE geeft
immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.” (Spreuken
2:6).

Wijsheid en kennis zijn twee verschillende categorieën. Laten we
proberen deze begrippen te begrijpen. De tekst zegt dat beiden van de
Heere zijn. Dit onderscheidt de mens van andere schepselen, hij is een
“redelijk mens”. Laten we ons concentreren op het begrip kennis.
 Mensen streven ernaar, verwerven het, besteden er veel tijd en
energie aan om het te bereiken. Waarom? Het brengt voordelen in de
materiële sfeer van het leven. Kennis leidt tot de economische
welvaart van de samenleving van een land en uiteindelijk tot die van
het gezin. Daarom wordt zoveel aandacht besteed aan het onderwijs voor
de jongere generatie; jonge mensen worden voorbereid op de wereld van
de arbeid.

Laten we eens kijken naar kennis en de wereld van vandaag. Er is een
buitengewone vermenigvuldiging van kennis. Het lijkt erop dat het
materiële welzijn van de samenleving veel beter had moeten zijn. Maar
dat is het niet! Waarom niet?  Het begrip wijsheid wordt
verwaarloosd. Alleen goddelijke wijsheid, door de mens in het leven
toegepast, zal hem goeds brengen.  Wijsheid is een morele categorie.
Het is geestesgesteldheid, moraliteit. “…Wijsheid die van boven komt
is eerst zuiver, dan vreedzaam, nederig, gehoorzaam, vol van
barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en niet huichelachtig”(
Jakobus 3:17). Alleen kennis met goddelijke wijsheid brengt de
mensheid goed.

“Wanneer wijsheid in uw hart komt, zal kennis aangenaam zijn voor uw
ziel”(Spreuken 2:10).

Dominee D.M. Vinogradsky 19.02.22

One thought on “19 februari 2022”

  1. Conja Treur schreef:

    Heel fijn om elke dag een overdenking te krijgen. Geestelijk voedsel om de dag ermee te beginnen!

Geef een antwoord