19 december  2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

We staan aan de vooravond van de herdenking van een unieke gebeurtenis
in de wereldgeschiedenis – de komst van de Verlosser van de wereld. De
werkelijkheid was verdronken in het kwaad. De hele mensheid was behept
met zonde, de oorzaak van het kwaad, en ter wille van hun redding
moest Hij komen die de wortel van het kwaad in het hoofd sloeg (Gen.
3:15). Dit is gelukt. De apostel Petrus zegt: “…Tot dit heil behoren
de studies en onderzoeken van de profeten, die de voor u bestemde
genade hebben voorzegd, onderzoekende tot welke tijd en tot welke
geest van Christus, die in hen bestond, hij het lijden van Christus en
de daarop volgende heerlijkheid heeft voorzegd” (1 Pet.1:10-11). En
“…toen de volheid des tijds gekomen was (zegt apostel Paulus), zond
God zijn eniggeboren Zoon, die uit een vrouw geboren was, de wet
gehoorzamend, om hen die onder de wet waren te verlossen, opdat wij
aanneming zouden verkrijgen”(Gal.4:4-5). Het is vervuld – de
eenentwintigste eeuw is aangebroken. De mensheid viert deze
gebeurtenis – de geboorte van de Zoon van God, die de wereld met zich
verzoent en ons de erfenis van het eeuwige leven schenkt.

Pastor D.M. 19.12.22