19 april 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

De fundamentele boodschap van het Evangelie: “Christus heeft, om ons
tot God te leiden, eenmaal voor onze zonden geleden, de rechtvaardige
voor de onrechtvaardige; Hij is in het vlees gedood, maar in de geest
levend gemaakt” (1 Petrus 3:18). Deze tekst spreekt over het
belangrijkste in het heilige evangelie. Opdat de mens vergeving van
zonden en eeuwig leven zou hebben, is Christus eenmaal in de wereld
gekomen, is voor onze zonden gestorven en ter rechtvaardiging weer
opgestaan (Romeinen 4:25). De opstanding van Jezus Christus kon niet
anders dan de vervulling zijn van het profetische woord over Zijn
opstanding en de vervulling van Gods heilsplan voor de mensheid.

Door de mond van de profeet David heeft Christus gezegd: “Gij zult
mijn ziel niet in de hel laten, noch zult Gij uw heilige verderf laten
zien”(Ps.15:10). De profeet Jesaja, die de waarheid van de opstanding
van de Heiland bevestigt, zegt over Hem: “Om de daad van Zijn ziel zal
Hij Zijn barmhartigheid zien; door Zijn kennis zal Hij, de
Rechtvaardige, Mijn knecht, velen rechtvaardigen en hun zonden
dragen”(Jesaja 53:11). Er zij op gewezen dat de opstanding van Jezus
Christus onvermijdelijk was omdat zij tot stand werd gebracht door de
onweerstaanbare kracht van God zelf. “God wekte Hem op door de banden
van de dood te verbreken, want die kon Hem onmogelijk vasthouden.
(Handelingen 2:24).

Christus is verrezen. Inderdaad verrezen.

Dominee D.M.Vinogradsky 19.04.22

Geef een antwoord