18 mei 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

Het geloof van Mozes, de leider van het volk Israël, is opmerkelijk!
Wij lezen het volgende getuigenis: “Door het geloof weigerde Mozes,
toen hij volwassen was geworden, zich de zoon van Farao’s dochter te
laten noemen, en gaf hij er de voorkeur aan met het volk van God te
lijden, liever dan tijdelijk het genot van de zonde te genieten, en
achtte hij de smaad van Christus groter rijkdom voor zichzelf dan de
schatten van Egypte; want hij zag uit naar de vergelding. Er zij op
gewezen dat zijn ouders zijn leven in stand hielden door het geloof,
dat hem van kindsbeen af diende om de instructies van zijn ouders over
het geloof op te merken. De belangrijkste factor in zijn geloof was
zijn juiste opvatting over Gods belofte van de Messias (Christus), die
vanaf het begin aan zijn voorvaderen was beloofd. Deze belofte werd
van generatie op generatie doorgegeven en bereikte Mozes. Daarom
“achtte hij de smaad van Christus groter rijkdom voor hem dan de
schatten van Egypte.  Hij keek naar de beloning en noemde door het
geloof “dat wat niet bestaat zoals het is” (Romeinen 4:17). Dat is wat
echt geloof betekent. Beste vrienden, hoe kostbaar is het om te kijken
naar de beloning door geloof. God heeft nooit schulden, maar ons
vertrouwen en onze hoop blijven bij ons. Daarin moeten we gesterkt
worden, dat moeten we bereiken!

Pastor D.M.Vinogradsky 18.05.22
 

Geef een antwoord