18 januari 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Toen de bekeerlingen op de Pinksterdag zich herinnerden wat het
betekende om in de Heer te zijn, gaven zij, naast verdieping in het
onderwijs van de apostelen en voortdurende gemeenschap met elkaar in
de gemeente, groot belang aan het gebed.(Handelingen 2:42). Bidden is
een direct contact van de menselijke geest met de Heilige Geest. In
dergelijke gevallen heeft een tijd van gebedscommunicatie “achter
gesloten deuren” bijzondere waarde. Christus leerde: “Maar gij,
wanneer gij bidt, gaat in uw kamer, en wanneer gij uw deur gesloten
hebt, bidt tot uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in
het verborgene ziet, zal u openlijk vergelden” (Matteüs 6:6). Een
nuttig, toegankelijk en effectief middel. Het ligt heel erg aan ons.
Tijd is essentieel en de beste tijd is minstens één of twee uur ‘s
nachts. We moeten beginnen met een doordachte lezing van het Woord. De
Heer zal zeker iets tegen ons zeggen. Wij zullen in oprecht gebed
reageren op zijn berisping met berouw, op onderricht en vermaning met
lof en dankzegging. Ik verzeker je dat deze uren voor ons de meest
waardevolle en dierbare zullen zijn.

Pastor D.M. 18.01.23