18 februari 2022

Geliefde van God, vrede zij met u!

We denken verder over de onsterfelijkheid van de ziel.

Wat zegt het Nieuwe Testament hierover?  Wij merken onmiddellijk op
dat, hoewel het Oude Testament er enigszins onduidelijk over spreekt,
in het Nieuwe Testament de vraag over de onsterfelijkheid van de ziel
een grote plaats inneemt. Zonder onsterfelijkheid is er geen zin van
het leven. De taak van Jezus Christus was om er voor te zorgen dat de
onsterfelijkheid van de mens gelukzalig en mooi was voor God.

Ik geloof dat het tweede doel van de komst van de Messias in de wereld
is om duidelijkheid te brengen en een duidelijke openbaring te geven
over onsterfelijkheid. Deze openbaring van de onsterfelijkheid van de
ziel wordt duidelijk gesteld in het evangelieverslag van de rijke man
en Lazarus (Lucas 16:19-31). Het spreekt over het verschillende lot
van menselijke zielen na de fysieke dood van het lichaam. Bovendien
kan er in de eeuwigheid niets veranderd worden. Over het lot van de
zielen in de eeuwigheid wordt nu beslist, tijdens het leven op aarde.

Volgens de figuurlijke uitdrukking van Jezus, is er tussen hen en
anderen (gelovigen en ongelovigen) “een grote kloof ontstaan, zodat
zij die willen oversteken … het niet kunnen” (Luk.16:26). Er blijft
maar één ding over: terwijl we op aarde leven, de genade van de
Heere te ontvangen, zodat wij op de dag van de overgang van dood naar
leven kunnen zeggen: “Heere Jezus, ontvang mijn geest” (Handelingen
7:59).

Dominee D.M. Vinogradsky 18.02.22.

Geef een antwoord