17 maart 2023   

Geliefden van de Heer – vrede zij met u! 

Apostel Paulus somt alle bezoedelingen van het vlees op, waarvan een
christen bevrijd wordt door het werk van de Heilige Geest, die de
morele gerechtigheid in hem herstelt, en spreekt over de innerlijke
deugden die door Hem worden voortgebracht: “De vrucht van de Geest is
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, barmhartigheid,
geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal. 5:22,23). Het zijn er
negen en zij bepalen de eerste, innerlijke toestand van de christen.
Liefde, vreugde, vrede vullen zijn hart, maken zijn levenshouding
aantrekkelijk. Vervolgens geduld, vriendelijkheid, barmhartigheid. Dit
zijn de deugden die betrekking hebben op de relaties met anderen. Zij
brengen voorspoed en vrede, niet alleen aan zijn omgeving, maar ook
aan hen die ver weg zijn. Ten slotte hebben geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing betrekking op onze relaties en uitingen met God zelf.
Heer, vermenigvuldig al deze vruchten van de Heilige Geest in ons! 

Pastor D.M. . 17.03.23.