17 februari 2023 

Geliefden van God – vrede zij met u!

Wie van ons is niet bekend met het gevoel van verdriet? Ongewenste
gevoelens – zijn het niet. Ze zijn meestal het gevolg van allerlei
problemen, noodlottige ongelukken, allerlei onaangenaamheden die we zo
vaak op onze weg tegenkomen. Dat zijn allemaal “wereldse zorgen”, die,
in de woorden van apostel Paulus, “de dood voortbrengen”. Maar er is
een ander soort verdriet – “verdriet om God” – dat niet tot de dood
leidt, maar tot het leven, en tegelijk tot het eeuwige leven!  De
Schrift zegt: “Want droefheid om Gods wil brengt dwingend berouw voort
tot zaligheid, maar wereldse droefheid brengt de dood voort” (2
Korintiërs 7:10). Na het verkrijgen van redding, door berouw, moet de
christen niet in verlegenheid worden gebracht door “verdriet om God”,
dat leidt tot de reiniging van de ziel van alle vuiligheid. Deze
droefheid is het overtuigende werk van de Heilige Geest om berouw en
berouw op te wekken, en laten we daarin niet traag zijn.

Pastor D.M. 17.02.23