17 augustus 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

Er zij op gewezen dat de beroemde gelijkenis van de tien maagden de positie van de kerk beschrijft als tien maagden, en raakt aan de kwestie van wachten en waken, vóór de tweede komst van de Heer. Het is geen toeval dat de gelijkenis eindigt met de vermaning: “…waakt dan, want gij weet noch de dag, noch het uur, waarop de Zoon des mensen komen zal” (v. 13). Bij het lezen van het Evangelie zien wij de algemene verwachting van de Verlosser in het apostolische tijdperk. Maar nu is het tweede millennium aangebroken! De gelijkenis zegt: “…toen de bruidegom aarzelde, dommelden zij allen in en vielen in slaap” (v. 5). “Vertragen” betekent niet dat je van de belofte afziet. De apostel Petrus verklaart in zijn brief: “De Here is niet traag om de belofte te vervullen, zoals sommigen menen, maar verlangt naar ons, niet willende dat iemand verloren ga, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9). Gods onmetelijke genade, barmhartigheid en liefde! Maar de meeste mensen zijn onverschillig. “Maar om middernacht werd er geroepen: ‘Zie, de bruidegom komt, komt hem tegemoet'”(v.6). Middernacht is het midden van de nacht, de tijd van de universele slaap. Figuurlijk, is het de geestelijke duisternis van zonde en achteloosheid. Het grootste deel van de mensheid is al lang in de sluimer van de zonde gevallen. Een dergelijke sfeer beïnvloedt het christendom in het algemeen en iedereen in het bijzonder. Daarom dommelden de verstandige maagden in. De onverstandigen zijn in slaap gevallen. Zij zijn in wezen nooit spiritueel wakker geweest. Maar de slaap van de verstandigen is een anomalie, een zondige invloed van de wereld. Zoals geschreven staat: “…omdat de ongerechtigheid overvloedig zal zijn, zal bij velen de liefde verkillen” (Mattheüs 24:12). Dit verklaart de droom van de redelijke maagden. Tot de volgende keer in “Overdenkingen”.

D.M. 17.08.22.

Geef een antwoord