17 april 2022

ХРИСТОС ВОСКРЕС! CHRISTUS IS OPGESTAAN.!

Geliefde broeders en zusters van God. De dood kon de Koning van het
leven, onze Verlosser, niet in zijn armen houden! Anders had Hij niet
onze Verlosser kunnen worden, die ons overvloedig leven schonk –
eeuwig leven. Glorie aan Hem!  Christus is het begin van alle leven,
want “door hem zijn alle dingen begonnen, en zonder hem is niets
begonnen dat begonnen is te zijn”.

In Hem was het leven…”(Johannes 1:3,4). Dit betekent dat het
ondoorgrondelijke mysterie van het leven juist in Jezus Christus
schuilt. “O diepte van de rijkdom en wijsheid en kennis van God! Hoe
ondoorgrondelijk zijn Zijn plannen en ondoorgrondelijk zijn Zijn
wegen”(Rom.11:33). 

Laten wij in nederigheid van hart ons aansluiten bij de lofprijzing
van de apostel Paulus, en van onze kant aan iedereen getuigen – 

Christus is waarlijk opgestaan!!!

Dominee D.M.Vinogradsky 17.04.22.

Geef een antwoord