16 november 2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Nu we verder nadenken over de kruisiging van Jezus Christus en het
gedrag van de twee boosdoeners die samen werden geëxecuteerd, dringt
het tot ons door dat het gedrag van de laatste een welsprekend
collectief beeld is van de hele mensheid.  Wat hebben wij allen die
leven gemeen met de dieven die naast Jezus hangen? We hebben allemaal
dezelfde zondige natuur die we van onze voorouders hebben geërfd en
we zijn allemaal gedoemd tot de dood, want “…het loon van de zonde
is de dood” (Romeinen 6:23). Anderzijds hadden de terechtgestelden,
samen met Jezus, dezelfde kans op verlossing. De Heilige Bijbel zegt:
“…wie de naam van de Heer aanroept, zal gered worden” (Joël 2:32).
Ze gedroegen zich echter anders. Hetzelfde geldt voor de hele
mensheid. Sommigen zijn zich bewust van de realiteit van hun
ondergang, anderen niet! Sommigen geloven dat Jezus de Redder van de
wereld is, anderen niet. Sommigen zijn zich bewust van hun zondigheid
en denken aan de toekomst – wat staat hen te wachten in de eeuwigheid?
Dan bekeren zij zich van hun zonden en knielen voor de Heer en
belijden Hem als hun Verlosser. Anderen vergaan, zoals degene die
naast Jezus werd opgehangen, maar niet geloofde. Jammer ! 

Pastoor D.M. 16.11.22.