16 mei 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Ik ben immens blij dat ik u weer kan begroeten met deze prachtige
groet! Wegens ziekte en op advies van mijn dokter beperk ik mij nu al
bijna twee weken tot lichaamsbeweging en heb ik geen enkel virtueel
contact met u gehad. In een oude hymne zingen wij: “Hoe dierbaar is
mij de gemeenschap met de heiligen der aarde, maar dit genot is mij
niet altijd mogelijk.

De psalmist David schreef: “Ik vraag alleen aan de Heere, dat ik al de
dagen van mijn leven in het huis van de Heere mag vertoeven, de
schoonheid van de Here aanschouwen en zijn tempel bezoeken” Door
lichamelijke gebreken kunnen we niet altijd in de tempel van de Heere
zijn, kunnen we niet altijd het Woord met elkaar delen, maar door Zijn
genade hebben we altijd de gelegenheid om samen te zijn in het Woord,
het geloof en de liefde van God.

Laten we elke keer van de gelegenheid gebruik maken om dieper in het
Woord te duiken en de schoonheid van Gods zorg en liefde voor ons te
overdenken. Met de Heilige Geest in ons, zal Hij ons niet verlaten
zonder het leven-gevende manna van de hemel.  Ik zal echter mijn
korte beschouwingen zo goed en zo krachtig als ik kan blijven delen

Dank u voor uw gebeden en herinneringen aan mij.

Met vriendelijke groet,
Dominee D.M. Vinogradsky – 16.05.22.

Geef een antwoord