16 maart 2022

Geliefde van de Heere – vrede zij met u!

Wat is de zin, wat is het doel van het leven? Velen zullen antwoorden: – gewoon leven! De meesten zullen het met deze conclusie eens zijn. Maar wat is leven? “Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt.” (Jakobus 4:14). Met de ervaring van meer dan negentig jaar van het leven, en zelfs al zou het een eeuw zijn, dan zeggen we samen met Prediker: “een en al vluchtigheid, alles is vluchtig. Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vol van horen.” (Prediker 1:2,8). Dus zelfs een eeuw leven in het lichaam heeft geen echte waarde.

De Heilige Schrift onthult het geheim van het leven. “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God…. In het Woord was het leven…” (Johannes 1:1-4). Dit is wat het echte leven is – geen fysieke vluchtigheid die in stof verandert, maar leven in het Woord (in het Grieks Logos) – een gedachte, of een begrip dat de Heere tijdens de schepping in de mens blies. Dit is het echte leven – het eeuwige leven; voor iedereen bereikbaar. En iedereen die Jezus als Heer belijdt, wordt daarbij betrokken. Hiervoor kwam het Woord in de wereld, dat een verpersoonlijking van het leven is – het eeuwige leven. Christus verklaarde aan het begin van Zijn bediening: “U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.” (Johannes 5:39). Een toegankelijke bezigheid, die ik dagelijks probeer te doen, ten behoeve van mijn eigen ziel en het volk van God.

Pastor D. M. 16-03-22.

Geef een antwoord