16 januari 2023 

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Vertoeven in de Heer betekent niet alleen het dagelijks lezen van de
Heilige Schrift, maar ook regelmatige kerkelijke gemeenschap van Gods
kinderen, in de eenheid des harten. De apostel Johannes vermaant:
“…maar als wij in het licht wandelen (d.w.z. in de Heer blijven),
hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus,
zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Johannes 1:7). Het bijwonen
van erediensten, het samenzijn met elkaar is een belangrijke indicator
van echt in de Heer zijn. “Laten wij onze bijeenkomst niet verzaken
… maar elkaar vermanen, hoe meer gij de dag ziet naderen” (Hebreeën
10:25). Regelmatige deelname aan het Avondmaal – de communie – is van
niet gering belang voor de geestelijke gezondheid van de christen. Het
is de meest expressieve, symbolische dienst, en getuigt van het
verblijf van een kind van God onder de hoede van de Verlosser zelf.
Christus zei: – “Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in
Mij en Ik in hem” (Johannes 6:56). Laten we deze kostbare middelen om
in Hem te blijven koesteren en genieten!

D.M. 16.01.23