16 december  2022

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

Wat gebeurt er als een gelovige de Heilige Geest die in hem is lange
tijd verwaarloost. Als hij zijn berispingen dag na dag negeert, zijn
hart verhardt en vastgeroest raakt in zijn zonde. In zulke gevallen
verzwakt de berisping van de Heilige Geest en wordt de persoon minder
veeleisend voor zijn gedrag. Onberouwvolle zonde stapelt zich op als
een sneeuwbal. De Heilige Geest wordt daardoor uitgeblust, en het
ergste is dat Hij voor altijd kan zwijgen! In zijn brief aan de
Tessalonicenzen dringt de apostel Paulus erop aan: “…doof de Geest
niet uit” (1 Tessalonicenzen 5:19) – een ernstige waarschuwing. Wat
zijn de tekenen en gevolgen van het doven van de Heilige Geest? Een
christen die de Geest laat uitsterven, verandert geleidelijk in een
nominale kerkganger. Hij verliest de vreugde van de verlossing, en de
ijver om te dienen, te bidden en het Woord te lezen vermindert.
Aanbiddingsdiensten worden een last. Hij is nu vatbaarder voor
verleiding, valt vaak en verlaat dan de kerk. Dit is de weg naar de
onvergeeflijke zonde van het lasteren van de Heilige Geest.

Pastor D.M. 16.12.22.