16 Augustus 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

In de gelijkenis van de tien maagden gaan we verder in op de vijf onverstandigen – wie zijn dat? Naar alle waarschijnlijkheid zijn het nominale christenen. Uiterlijk verschillen zij niet veel van de wijzen. Fatsoen, opvoeding, behoren tot een of andere denominatie, plaatselijke kerk. Zij wonen diensten bij, nemen deel aan riten, zingen en bidden zelfs en beschouwen zichzelf als gelovigen. Wat onderscheidt hen van de wijzen – wat is de reden? De gelijkenis zegt: “De dwazen namen hun lampen en namen hun olie niet mee” (v. 3). “Olie” is een symbool van de Heilige Geest! We moeten aannemen: de dwaze maagden zijn onherboren christenen. Zij hebben geen innerlijk geestelijk leven en hebben dat ook niet. Zij blijven niet in de Heer. Dit betekent dat zij geen persoonlijke gemeenschap met Hem hebben. Zij zijn onverschillig voor het Woord, zij geven er niet om de Bijbel te lezen. De Bijbel heeft op hen geen uitwerking, noch beschuldigend, noch instructief, noch opbouwend. Zulke christenen reageren weinig op de stem van het geweten wanneer zij verkeerde, zelfs zondige dingen doen. Ze zijn heel kalm en tevreden met zichzelf. In hun leven is de vrucht van de geest niet merkbaar: “liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22-23), en als gevolg daarvan – de vleselijke gedachten en uitingen. Uit dit alles blijkt de afwezigheid van de manifestatie van de Heilige Geest in hun leven.

Dominee D.M. 15.08.22.

Geef een antwoord