16 april 2022

Geliefde van de Heer – vrede zij met u!

Als wij nadenken over de dood van onze Verlosser Jezus Christus,
worden wij getroffen door de juistheid van de voorspellingen die wij
vinden in de profetieën op op elke bladzijde van de Schrift. Dit is
het bewijs van de waarheid van de volbrachte verlossing, in de dood
van Christus de Messias. Alleen op deze wijze kon voldoende verzoening
voor de zonden van de gevallen mensheid tot stand worden gebracht. De
eerste voorspelling van het tijdstip van kruisiging en dood. De
profeet Daniël zei: “…aan het einde van tweeënzestig zeven dagen
zal Christus ter dood gebracht worden, en zal niet zijn, maar de stad
en het heiligdom zullen verwoest worden door het volk van de leider,
dat komen zal … En het verbond zal opgericht worden voor velen één
periode van zeven dagen”(Dan.9:26,27). Dit was niet alleen de dood;
het werd voorafgegaan door de beestachtige bespotting die door de
profeet David werd beschreven.

Luister naar de kreet van de Lijder: “…een menigte stieren heeft Mij
omsingeld, …zij hebben hun mond tegen Mij opengedaan, als een leeuw,
hongerig naar een prooi en brullend… Want honden hebben Mij
omsingeld, een menigte goddelozen heeft Mij omsingeld, zij hebben Mijn
handen en Mijn voeten doorboord… zij hebben Mijn klederen onder
elkander verdeeld, en het lot geworpen om Mijn klederen”. Enkele
details van de profetie die bij de kruisiging in vervulling ging,
moeten worden opgemerkt. De evangelist Johannes getuigt dat de
soldaten die Jezus kruisigden inderdaad om de kledingstukken hebben
geloot. De profeet Jesaja daarentegen voorspelde dat Jezus begraven
zou worden bij een rijk man, ondanks het feit dat het aangewezen graf
bij de goddelozen was, want volgens de evangelisten werd de Heer
gekruisigd met twee rovers, en begraven bij Jozef van Arimothaea, het
beroemde lid van de raad.

Dat is de waarheid van het evangelie!

Dominee D.M.Vinogradsky 16.04.22

Geef een antwoord