15 maart 2023   

Geliefden van de Heer – vrede zij met u!

De boodschap van het evangelie is goed nieuws; de boodschap van
redding! De profeet Jesaja sprak erover: “Hoe mooi zijn op de bergen
de voeten van hem die goed nieuws brengt, die vrede verkondigt, die
blijde tijdingen van vreugde brengt, die redding verkondigt, die tot
Sion zegt: ‘Uw God troont'”(Jesaja 52:7). Sinds de hemelse
boodschappers aan de mensheid verkondigden dat “…op aarde
vrede”(Luk.2:14), en de beloofde Verlosser in de wereld kwam, brengt
dit goede nieuws vrede, vreugde en verlossing aan duizenden en
duizenden door zonde verwonde zondaars. Hoe onverstandig zijn velen om
de oproep van de Heiland te negeren: “Komt tot Mij, allen die arbeiden
en zwaar beladen zijn, en Ik zal u rust geven” (Matteüs 11:28). Hij
alleen, de beloofde Messias voor de mensheid, geeft de zondaar
vergeving van zonden en vrede met God. Laten we Zijn liefde gebruiken!

Pastor D.M. 15.03.23